داوری

داوری

داوری در قانون حل و فصل اختلاف توسط شخص یا اشخاص ثالثی است که صلاحیت خود را برای رسیدگی به اختلاف از قرارداد خصوصی فی مابین طرفین اختلاف بدست می آورند، این شخص یا اشخاص ثالث داور یا داوران نامیده می شوند. مجموعه گروه تخصصی پیمان های بازرگانی عهدآفرین ایرانیان توسط داوران سامانه جامع داوری ایران و داوران قوه قضاییه  به صورت تخصصی داوری قراردادها و دعاوی شما را به بهترین شرایط انجام می دهد.
امروزه یکی از بهترین راه های حل اختلاف میان افراد داوری حقوقی است. در صورتی که طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی روبرو شوند، اختلاف خود را از طریق داوری که در متن قرارداد مشخص شده است، حل و فصل می نمایند.

رای داور مثل رای دادگاه قطعی و لازم‌الاجراست اما وفق قانون قابلیت اعتراض را دارد. آرای داوری معمولاً تک‌مرحله‌ای هستند برخلاف مراجع قضایی که در بسیاری از موارد دو یا چند مرحله رسیدگی (دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی و …) برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.
هیچ یک از طرفین یک اختلاف تجاری را نمی توان به داوری مجبور کرد مگر آنکه قبلاً به آن رضایت داده باشند و یا ضمن قرار داد اصلی یا به آن توافق کند. به توافق قبل از بروز اختلاف”شرط داوری” و به توافق بر داوری بعد از بروز اختلاف”قرارداد داوری” گفته می شود.

فهرست
ارسال توسط واتس آپ