1. صفحه اصلی
  2. پشتیبانی از قرارداد

پشتیبانی از قرارداد

پشتیبانی از قرارداد

مهمترین رسالت اصلی یک قرارداد نویس، حفظ و پشتیبانی از قرارداد نگارش شده است، برخلاف تصور قراردادنویسان و یا تجار، اصلی ترین وظیفه قراردادنویس بعد از تنظیم وانعقاد یک قرارداد آغاز می شود، بگونه ای که حتی اگر یک قرارداد کامل و بی نقص و عیب نگارش شود، اما حفاظت و پشتیبانی از آن نگردد، ضررهای جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.
پشتیبانی از قرارداد و ارسال به موقع اظهارنامه، اخطاریه و … حافظ منافع موکل بوده، همانگونه که عدم پیگیری قرارداد منعقد شده و عدم ارسال به موقع اظهارنامه و اخطاریه و ….. موکل را با کمبود مدارک در دادگاه و عدم موفقیت وی مواجه می سازد.
شرکت گروه تخصصی پیمان های بازرگانی عهد آفرین ایرانیان، با کادر قوی و دهها وکیل زبده و متخصص در امر قراردادنویسی و و وکالت و کارشناسان متخصص در حوزه های مختلف، علاوه بر تنظیم قرارداد، پشتیبانی قراردادهای منعقده شما را با اعزام وکیل در محل شرکت در سراسر کشور به عهده گرفته تا موفقیت شما را در کسب و کارتان به حداکثر ممکن ارتقاء دهد.

فهرست
ارسال توسط واتس آپ